Chào mừng bạn đến với BTN Thủ Đức

Câu gốc khẩu hiệu và bài hát khẩu hiệu của BTN Thủ Đức

Câu nói khẩu hiệu.

 

 

Lời giới thiệu - Kèm theo đường dẫn đến phần giới thiệu ...

Điểm những tin mới nhất hoặc những hoạt động cần chú ý ...!

1. Chương trình A ..( Kèm theo là đường dẫn đến thông tin chi tiết chương trình ...)

2. Chương trình huấn luyện B ..( Kèm theo đường dẫn đến Web của " Tối thứ 6" ) ...

Thư tự ưu tiên theo thời gian và mức độ cấp bách ...